W Akademii SwimKids młodzież uczy się i doskonali zdolności ratownictwa wodnego. Dba o kondycję fizyczną. Poznaje obsługę podstawowego sprzętu ratunkowego. Uczy się udzielania pierwszej pomocy. Kursant jest przygotowany do zaliczenia egzaminu na stopień młodszego ratownika WOPR WZ
Grupa ratownicza piątek 19.30