Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników zajęć rodziców i obsługi pływalni, poniżej przedstawiamy komplet informacji dotyczący zmian w organizacji zajęć, przygotowany w oparciu o regulamin pływalni, przygotowany na podstawie wymogów i zaleceń GIS.

 

·        przed wejściem na pływalnię należy obowiązkowo zdezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji umieszczony jest w holu wewnątrz budynku przy wejściu do  obiektu pływalni),

·        opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej obiektów sportowych, przy założeniu 1 opiekun/dziecko, zachowania dystansu 1,5m od innych uczestników i pracowników obsługi, obowiązkowo z osłoną ust i nosa,

·         korytarz obiektów sportowych nie jest wyposażony w miejsca do siedzenia - nie ma możliwości odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu w pomieszczeniach obiektu, czas przebywania na terenie obiektu sportowego należy ograniczyć do minimum,

·         odzież wierzchnią (obuwie) wolno pozostawić w szafkach, nie przyjmowane będą plecaki, torby oraz inne rzeczy osobiste,

·        obowiązkowe jest noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie,

·         liczba osób jednoczasowo korzystających z szatni nie może przekraczać 10 osób,

·         konieczne jest zachowanie niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków,

·         ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu przebrania się przed wejściem na halę basenową wynosi 5 minut, zajęcia w basenie - 50 minut i przebrania się po zajęciach -10 minut, ze względu na konieczność dezynfekcji powierzchni wspólnych między grupami,

·         obligatoryjne jest przestrzeganie zasad higieny na pływalniach – obowiązkowa jest staranna kąpiel, umycie całego ciała pod natryskiem oraz dezynfekcja stóp przed wejściem do hali basenowej.

 

inmotion vps reviews